NOVOSTI I DOGAĐANJA

Smotra Civilne Zaštite Rijeka

  ATRAC je 15. travnja 2024. godine sudjelovao na smotri pripadnika i opreme Državne intervencijske postrojbe Civilne Zaštite Rijeka na Grobniku. Suradnica ATRAC-a, Iva Alač, također čini i dio specijalističkog tima ronioca za spašavanje i pretraživanje u moru te za...

ATRAC sudjelovao na edukaciji u CEDRE-u

  ATRAC je od 08.-12. travnja 2024. godine sudjelovao na edukaciji održanoj u CEDRE-u u Brestu. Edukacija je bila bazirana na IMO OPRC Level 2 programu, te je uz teorijski dio, fokus bio na praktičnom dijelu na kojem je Anja Pilepić svladala vještine rada sa zaštitnim...

Završna konferencija projekta ‘NAMIRS’

  U periodu 19.-20. veljače 2024. godine, ATRAC je sudjelovao na završnoj konferenciji projekta 'NAMIRS' koja je bila održana u Trstu. Na konferenciji su sudjelovali uz ATRAC sudjelovali i svi ostali projektni partneri (Izvršno tajništvo Srednjoeuropske Inicijative,...