NEWS & EVENTS

Vježba ‘More 2022’ – Zadar

28. 09. 2022.

Dana 22.09.2022. godine, ATRAC je sudjelovao u pokaznoj vježbi održanoj u gradu Zadru. Vježba je bila organizirana od strane Županijskog Operativnog Centar (ŽOC) Zadarske županije s kojom ATRAC ima sporazum, te je djelovao kao nadzorno tijelo. Vježbi su uz ATRAC prisustvovali članovi ŽOC-a Zadarske županije, lučka kapetanija Zadar, Pomorska policija Zadar te članovi tvrtke Ciklon d.o.o..

Vježba je počela u 09:43, kada je lučki kapetan javio centru 112 da se dogodilo onečišćenje koje je bilo simulirano korištenjem kokica (popcorn). Onečišćenje je bilo locirano između luke Gaženica i mjesta Preko na Ugljanu. Vježba je održana kako bi se utvrdilo vrijeme reagiranja, funkcionalnost žurnih kontakata te korištenje brana i skimmera za uklanjanje onečišćenja. Ciklon d.o.o. je u vježbi koristio vlastitu opremu kako bi se provjerila uvježbanost tima za reagiranje na iznenadna onečišćenja.

Vježba je završena sastankom na kojem je ATRAC podijelio svoja opažanja i dao smjernice za poboljšanje u daljnjim vježbama.