NEWS & EVENTS

Vježba “More 2020” – Zadar

25. 09. 2020.

Dana 23. i 24. rujna 2020. ATRAC je organizirao dvodnevnu radionicu u suradnji sa Županijskim operativnim centrom Zadarske županije koja je uključivala i vježbu na moru.

Prvog dana održan je pripremni sastanak za vježbu, spomenuti su najvažniji slučajevi zagađenja ove godine te su predstavnici Agencije za razvoj ZADRA NOVA predstavili aktivnosti projekta PEPSEA koje su vezane uz nabavku opreme za Zadarsku županiju. Drugog dana održana je vježba More 2020 u kojoj je korištena stvarna postojeća dostupna oprema na području županije. ATRAC-ova uloga je bila ona nadzornog tijela, a u vježbi su također sudjelovali ŽOC Zadarske županije, Lučka kapetanija Zadar, Pomorska policija Zadar te tvrtka Ciklon d.o.o. čiji su djelatnici i oprema bili uključeni u provedbu intervencije.

Vježba je počela ujutro u 09.00 sati te se sve odvijalo u stvarnom vremenu (real time), a onečišćenje su oponašale kokice (popcorn). Cilj je bio utvrđivanje potrebnog vremena reagiranja, provjere uvježbanosti timova za reagiranje, stanja postojeće opreme te utvrđivanja potrebe za dodatnom specijaliziranom opremom kako bi mjere provedene kod iznenadnog onečišćenja mora bile što uspješnije.

Vježba je uspješno odrađena uz kvalitetna opažanja i prijedloge koji će koristiti za unaprjeđenje sustava upravljanja i reagiranja u Zadarskoj županiji.