NEWS & EVENTS

Vježba “EKO-MORE 2021”

14. 10. 2021.

ATRAC je aktivno sudjelovao na Vježbi „EKO-MORE 2021“ koju je 13. listopada 2021. proveo Operativni centar Primorsko-goranske županije. Vježba se odvijala, po lagano vjetrovitom vremenu, ispred obala zapadnog dijela grada Rijeke i okupila je 10 tvrtki s riječkog područja koje su uključene u županijski sustav pripravnosti i reagiranja. U Vježbi su sudjelovali i imenovani članovi ŽOC-a – županijskog operativnog centra za provedbu reagiranja prema županijskom Planu intervencija. Vježba je provedena u okviru redovitih godišnjih aktivnosti ŽOC-a te je okupila oko 60-tak aktivnih sudionika koji su, u skladu s postavljenim ciljevima Vježbe, provodili operacije prikupljanja ulja na moru i čišćenje ulja na obali.

ATRAC, kao aktivni dionik Vježbe „EKO-MORE 2021“, informirao je uzvanike i promatrače Vježbe kao i prisutne predstavnike medija o Projektu FIRESPILL odnosno o aktivnostima koje se provode u okviru tog EU projekta.