Trening

Edukacijski program ATRAC-a pokriva onečišćenje uljima i opasnim i štetnim tvarima i razvijen je na temelju etabliranoga IMO OPRC modela tečajeva izobrazbe i edukacijskoga paketa koji je pripremljen u sklopu projekta POSOW kojeg je financirala Europska komisija.

 

IMO OPRC

Prema Međunarodnoj konvenciji o pripravnosti, reagiranju i suradnji u slučaju uljnih onečišćenja iz 1990. (OPRC), Međunarodna pomorska organizacija (IMO), uključujući ostale relevantne međunarodne i regionalne organizacije, razvila je program edukacije u području pripravnosti i reagiranja na uljna onečišćenja, uključujući i dostupno stručno osoblje za razvoj i implementaciju edukacijskih programa. S obzirom na to, IMO je odlučio razviti slijedeća tri modela tečaja:

  • Operativno osoblje (Razina 1),
  • Nadzornici i zapovjednici (Razina 2); i
  • Menadžeri i čelnici (Razina 3)

 

POSOW

POSOW projekt financiran je od strane Europske unije, a osnovni cilj mu je poboljšanje svih aspekata reagiranja na obali, te jačanje regionalne suradnje u smislu širenja znanja i kapaciteta operativnog osoblja (stručnjaka i volontera) u području reagiranja na onečišćenja mora uljem. POSOW tečajevi namijenjeni su osoblju uključenom u intervencije na obali a koje ima vrlo malo ili nikakvo predznanje o morfologiji i karakteristikama obale, svojstvima i ponašanju izlivenog ulja te načinu kategoriziranja onečišćenih obala. Više o projektu POSOW.

Od samih svojih početaka, Centar proučava potrebe i zahtjeve jadranskih zemalja u području edukacije i potom razvija sveobuhvatniji edukacijski program koji pokriva ulja te druge opasne i štetne tvari.

Centar teži organizaciji tečajeva na razini područja/regija, kao i na nacionalnimrazinama i na jadranskoj razini, za različite profile polaznika. Opći bi tip edukacijskih tečajeva trebao biti nadopunjen edukacijom o specifičnim temama, tehnikama ili metodama. Programi tečajeva prilagođeni su specifičnim potrebama pojedine skupine polaznika u slučaju lokalnih i područnih/regionalnih tečajeva, ili pak potrebama države u slučaju nacionalnih tečajeva.

U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
MORA NAZOVITE

+385 91 15 44 100