NEWS & EVENTS

Table-top vježba u Dubrovniku

01. 12. 2021.

U sklopu projekta FIRESPILL, ATRAC je 24. studenog 2021. godine, u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, organizirao table-top vježbu za članove Županijskog operativnog centra (ŽOC) Dubrovačko-neretvanske županije. Vježba je provedena kao simulacija stvarnog onečišćenja mora uljem, a njezin cilj je bio provjeriti spremnost ŽOC-a u slučaju iznenadanog onečišćenja mora, dok je njegova zadaća bila uvježbavanje organizacije i provedbe reagiranja na moru i sprječavanje daljnje ugroze za morski okoliš i obalu. Provedena vježba ocijenjena je uspješnom uz kvalitetne komentare i prijedloge koji će koristiti za unaprjeđenje sustava upravljanja i reagiranja u slučaju iznenadnih onečišćenja mora.