NEWS & EVENTS

Suradnja s JVP “Srbijavode”

18. 12. 2020.

Iako je ATRAC-ov fokus do sada bio na onečišćenjima mora, onečišćenja kopnenih voda postaju sve učestalija, te mogu imati potencijalno vrlo ozbiljne posljedice po zdravlje i kvalitetu ljudskih života te gospodarske aktivnosti u zahvaćenom području. Nakon održanog prvog sastanka u Beogradu prošle godine, u 2020., ATRAC je sklopio ugovor s Javnim vodoprivrednim preduzećem “Srbijavode” te je tako prvi put ostvario suradnju na području prevencije, pripravnosti te reagiranja na iznenadna onečišćenja kopnenih voda.

ATRAC je izradio dokument naziva “Procedure reagiranja na iznenadna onečišćenja voda i plan obuke operativnog osoblja” u kojem su analizirane opasnosti koje prijete na rijekama u Republici Srbiji, trenutni sustav pripravnosti i reagiranja, popis trenutno dostupne specijalizirane opreme te su dani prijedlozi poboljšanja sustava pripravnosti i nabavke opreme. Ovim dokumentom ATRAC je stvorio temelj za održavanje obuke zapovjednom i operativnom osoblju koje je uključeno u sustav reagiranja na onečišćenja voda tokom sljedeće godine.