Savjetovanje

ATRAC pruža (na zahtjev) stručne savjete lokalnim, područnim/regionalnim i nacionalnim nadležnim tijelima, uključujući savjetodavne usluge u slučaju incidenta.

ATRAC pruža savjetodavne usluge pri:

  • provedbi aktivnosti usmjerenih na poboljšavanje stupnja spremnosti i kapaciteta za reagiranje ustanova i drugih dionika uključenih u nacionalne, područne/regionalne i lokalne sustave spremnosti za i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora;
  • provedbi profesionalnih edukacija operativnoga osoblja i stručnjaka uključenih u provedbu nacionalnih i regionalnih planova intervencija;
  • pripremi i organizaciji vježba za testiranje i poboljšavanje relevantnih sustava spremnosti i reagiranja u jadranskoj regiji.

U slučaju incidenata koji uzrokuju onečišćenje mora, a uključuju ulja ili druge opasne i štetne tvari, za donošenje odluka o regiranju od ključnoga je značaja imati relevantne informacije. Znanje o fizičkim, kemijskim i toksikološkim svojstvima tvari koje su izlivene/oslobođene, opasnostima koje one predstavljaju za ljudsko zdravlje i morski okoliš, kao i o odgovarajućim tehnikama i metodama reagiranja, neophodno je da bi se s njima nosilo. Osim toga, timovi koji provode akciju reagiranja trebaju lak pristup bazama podataka, modelima predviđanja opasnosti, i sustavima podrške odlučivanju kako bi lakše donosili odluke.

Cilj ATRAC-a je vođenje i održavanje sustava za pomoć pri donošenju odluka u slučaju incidenata koji uzrokuju onečišćenje mora s ciljem brzoga pružanja informacija lokalnim, područnim/regionalnim i nacionalnim nadležnim tijelima o ponašanju, opasnostima i različitim mogućnostima interveniranja u slučaju nezgoda kod kojih dolazi do izljeva ulja i drugih opasnih i štetnih tvari.

U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
MORA NAZOVITE

+385 91 15 44 100