Sastav Upravnog vijeća

Sadašnji sastav Upravnog vijeća:

Boris Mijolović, predsjednik

Ivo Šantić, član

Mile Opačić, član

 

Prijašnji sastav Upravnog vijeća:

Nada Milošević, predsjednica

Damir Zec, član

Ranko Dujmović, član

U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
MORA NAZOVITE

+385 91 15 44 100