NEWS & EVENTS

Prvi tečaj ATRAC-a u Bosni i Hercegovini

20. 09. 2023.

ATRAC je od 12. do 13. rujna 2023. godine održao svoj prvi tečaj na području Bosne i Hercegovine. Tečaj se održao u Zenici, a bio je organiziran sa strane tvrtke Delta Petrol d.o.o. Kakanj, koja je jedina specijalizirana tvrtka u BiH ovlaštena za reagiranje na ekološke katastrofe. Ovaj tečaj okupio je stručnjake iz područja ekološke sanacije, stručnjake sa područja ekologije, te mnoge članove privatnih i javnih (EPBiH, TE Kakanj, HE na Neretvi, JP Autoceste FBiH, Heidelberg Cement Kakanj, AC Mittal Zenica, ALBA d.o.o. Zenica, Natron Hayat Maglaj, Rafinerija ulja Modriča, Holdina d.o.o. Sarajevo i drugi) poduzeća iz različitih sektora industrije. ATRAC je polaznicima tečaja prenio znanja o reagiranju na iznenadna onečišćenja voda i kako sa njima pravilno postupati, te kako ih sanirati. Veliki broj polaznika iz različitih sektora industrije je rezultirao kvalitetnom diskusijom koja vodi rješenjima i otvara mnogobrojne nove prilike za suradnju i bolje pristupanje prevenciji problema svih uključenih stranki.