NEWS & EVENTS

Projekt FIRESPILL

26. 08. 2020.

U sklopu programa 2014 – 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu FIRESPILL – Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level. Trajanje projekta je 33 mjeseci (01. travnja 2020. – 31. prosinca 2022.), a ukupna vrijednost iznosi 16.492.799,60 €. Vodeći partner projekta je javna ustanova RERA iz Splita, a ostalih četrnaest projektih partnera je iz hrvatskih i talijanskih obalnih regija.

Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje žurnih službi
Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja
Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi)

U sklopu projekta predviđa se nabavka sigurnosne opreme, hitnih vozila na kompu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava i uspostave Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu na području Splitsko-dalmatinske županije sa ispostavom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ova će dva centra u Hrvatskoj uspostaviti trajnu prekograničnu suradnju s Trening-parkom Belvedere di Fabriano na području regije Marche u Italiji, koji će svoju infrastrukturu također unaprijediti iz ovog projekta.