NEWS & EVENTS

Projekt CASCADE

11. 06. 2020.

U sklopu programa 2014 – 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu CASCADE (Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management). Trajanje projekta je 36 mjeseci (01. siječnja 2020. – 31. prosinca 2022.), a ukupna vrijednost iznosi 5.817.547,00 €. Vodeći partner projekta je Regione Puglia, a ostalih devetnaest projektih partnera je iz hrvatskih i talijanskih obalnih regija.

Cilj projekta je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj. Projekt obuhvaća 11 pilot područja, a zajedničkim akcijama će se procijeniti i zaštiti obalna i morska biološka raznolikost, uspostaviti akcije obnove, procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave i pojačati sinergija na tim područjima.