Povijest

ATRAC je institucija utemeljena od strane Primorsko-goranske županije u sklopu EU projekta – HAZADR i predstavlja najveću dodanu vrijednost tog projekta.

 

PROJEKT HAZADR

HAZADR projekt financiran je od strane Europske unije preko IPA (Instrumenta pretprisutne pomoći) programa Jadranske prekogranične suradnje. Osnovni cilj projekta HAZADR je uspostava prekogranične mreže za prevenciju rizika i upravljanje hitnim slučajevima u svrhu smanjenja rizika od onečišćenja Jadrana te jačanja zajedničkih kapaciteta jadranskih regija i država za reagiranje na ekološke i tehnološke opasnosti uzrokovane incidentima na moru koji mogu rezultirati izljevima ulja i ostalih opasnih i štetnih tvari.

Projekt također ima i pet specifičnih ciljeva, a jedan od njih je unaprijediti prekograničnu suradnju između jadranskih zemalja i kapacitet za reagiranja na onečišćenja mora. Putem edukacije zapovjedničkog i operativnog osoblja te ostalih sudionika uključenih u provedbu plana intervencija i u spremnost za i reagiranje na onečišćenja mora, projekt pomaže u širenju znanja i poboljšanju sposobnosti donošenja odluka.

Više informacija možete saznati na www.hazadr.eu

U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
MORA NAZOVITE

+385 91 15 44 100