Planiranje

Najvažniji faktor koji određuje učinkovitost i uspješnost reagiranja na onečišćenja mora je postojanje pouzdanih lokalnih, područnih/regionalnih i nacionalnih sustava za pripravnost i reagiranja, uključujući administrativnu organizaciju, educirano osoblje, osnovnu opremu te naročito planove intervencija za borbu protiv iznenadnih onečišćenja mora.

Ciljevi i uloge ATRAC-a uključuju, između ostalog, pripomoć jadranskim zemljama i njihovim teritorijalnim odjeljenjima u razvoju i reviziji njihovih područnih/regionalnih i nacionalnih sustava za pripravnost i reagiranja, posebice planova intervencija. Jedna od najvažnijih aktivnosti ATRAC-a je pružanje takve vrste pomoći lokalnim, područnim/regionalnim i nacionalnim vlastima, ukoliko ju zatraže.

Također, ATRAC pomaže nadležnim nacionalnim i područnim/regionalnim tijelima pri učinkovitoj primjeni, u jadranskoj regiji, međunarodnih propisa koji uređuju spremnost za i reagiranje na incidente koji uzrokuju onečišćenje mora.

U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
MORA NAZOVITE

+385 91 15 44 100