NEWS & EVENTS

Operativna vježba ”EKO MORE 2022”

12. 10. 2022.

Dana 07.10.2022. godine, ATRAC je bio pozvan da sudjeluje u operativnoj vježbi ”EKO MORE 2022” koju je organizirao Županijski operativni centar (ŽOC) Primorsko-goranske županije. Vježba je bila održana u Bakarskom zaljevu, a sanacija onečišćene obale je bila demonstrirana u Bakarcu. U vježbi su aktivno sudjelovali članovi ŽOC-a i Civilne zaštite, te članovi tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke.

U vježbi je bilo simulirano istjecanje 10m3 lož ulja u more. Na moru se onečišćenje zadržalo unutar brana koje su brodovi vukli u odgovarajućoj formaciji. Sakupljeno ulje je bilo prikupljano brodovima čistačima koji imaju mogućnost otvaranja pramca u kojem se nalazi skimmer za sakupljanje ulja. Onečišćenje koje je dospjelo do obale je bilo osigurano branama i upijačima, a ulje sakupljeno unutar brana se pomoću skimmerima crpilo i skupljalo u spremnike postavljene na obali. Onečišćenje na stjenovitoj obali se uklonilo uz pomoć visokotlačnih crpki .

Vježba je uspješno odrađena i ustanovljeno je da je ŽOC Primorsko-goranske županije spreman za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora.