NEWS & EVENTS

Online edukacija u sklopu projekta

27. 05. 2020.

U finalnoj fazi projekta “Management of Marine and Coastline Pollution for increased Safety at Sea and Ports in the line with EU maritime Law and Policy”, financiranog od strane Hrvatske vlade, ATRAC je u suradnji s UNDP Albanija održao jednodnevnu online edukaciju. Edukaciji je prisustvovalo 20ak članova UNDP-a, albanske administracije, zapovjednog centra te predstavnika lučkih uprava iz Drača, Vlore i Sarande.

Online tečaj pokrio je ključne teme organizacije, pripravnosti i reagiranja u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, a sudionici su ocijenili tečaj vrlo korisnim i ukazali motivaciju za daljnjim usavršavanjem.