NEWS & EVENTS

Održane IMO OPRC level 2 i level 3 edukacije u ATRAC-u

14. 12. 2023.

ATRAC je u svojim prostorijama održao edukaciju IMO OPRC level 2 u razdoblju od 23. do 26. listopada 2023. godine. Tečaj su pohađali članovi MRCC-a te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uključujući i lučke kapetane. Prvi dio tečaja je bio usmjeren na planiranje operacija, karakteristike ulja i njegov utjecaj na čovjekovo zdravlje i sigurnost, postojeću opremu i metode sanacije onečišćenja te utjecaj na okoliš. Drugi dio tečaja obuhvaćao je demonstraciju specijalizirane opreme, te ‘Table-top’ vježbu za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora koju su organizirali stručnjaci iz neprofitne organizacije ITOPF iz Ujedinjenog Kraljevstva. ‘Table-top’ vježba je uključivala organizaciju reagiranja na zamišljeni incident u kojemu se kontejnerski nasukao na otok i ispustio određene količine goriva u more. U ovoj su se vježbi također koristile VR naočale kako bi se vizualno simuliralo nadgledanje uljnog onečišćenja iz zraka.

Edukacija na razini IMO OPRC level 3 je također održana u prostorijama ATRAC-a u vremenskom periodu od 11. do 14. prosinca 2023. godine. Na tečaju su sudjelovali članovi Stožera, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, MRCC-a i Civilne Zaštite Republike Hrvatske. Tečaj je bio usmjeren na komunikaciju, donošenje  strateških odluka, postojeće regionalne i globalne režime za pomaganje pri reagiranju prilikom velikih onečišćenja mora, davanje primjera loših i dobrih odluka i intervencija. Sudionicima je također prikazana kompleksnost i isprepletenost cijelog sustava, prikazana su im i područja koja trebaju imati prioritet prilikom reagiranja na onečišćenja, te su dobili savijete za buduće aktivnosti. Edukaciji se virtualnim putem priključio stručnjak iz IOPC fondova kako bi sudionicima edukacije objasnio mehanizme naknada šteta u slučajevima iznenadnih onečišćenja. ‘Table-top’ vježba je održana u drugom dijelu edukacije, gdje su se sudionici suočavali sa mogućim preprekama tijekom donošenja odluka u realnim situacijama. Po završetku vježbe je održana diskusija te je edukacija uspješno privedena kraju.