NEWS & EVENTS

Održana vježba NAMIRG 2019

25. 11. 2019.

U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Istarske županije, u Puli su 21. i 22. studenog 2019. održani stručni skup “Zaštita mora od onečišćenja s pomorskih objekata” te pokazna vježba operativnog rješavanja kriznih situacija na moru u sklopu EU projekta North Adriatic Maritime Incident Response Group – NAMIRG.

Stručni skup koji je održan 21. studenog uključivao je panel izlaganja na temu onečišćenja Raškog zaljeva s broda Fidelity koje se dogodilo u lipnju 2018. godine, te okugli stol na temu “Izazovi u provedbi zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata”, koji je moderirao ravnatelj ATRAC-a Vedran Martinić.

U okviru međuresorne nacionalne vježbe “NAMIRG Pula 2019” Vatrogasna zajednica Istarske županije, zajedno s projektnim partnerima Gasilskom brigadom iz Kopra (Republika Slovenija) te Comando Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia (Republika Italija) provela je završnu vatrogasnu vježbu spremnosti za intervencije gašenja požara na moru s vatrogasnih plovila u kojoj je sudjelovalo ukupno 27 vatrogasaca, članova posade NAMIRG. Projekt NAMIRG značajan je zbog osnivanja sjevernojadranske grupe za reagiranja na incidente na moru, po uzoru na postojeće MIRG-ove koje djeluju na području Europe. NAMIRG čini 27 vatrogasaca, ukupno 9 iz svake od država, koji su se u sklopu projekta specijalizirali za reagiranje na incidentne situacije na moru.

Osim gašenja požara, vježba je uključivala traganje i spašavanje, te provjeru mehanizama reagiranja po Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, u čemu je sudjelovala i Lučka kapetanija Pula, Obalna straža Republike Hrvatske te tvrtka Dezinsekcija d.o.o.