NEWS & EVENTS

Održana Table top vježba sa studentima Pomorskog fakulteta

11. 06. 2021.

ATRAC je 04.06.2021. održao jednodnevnu table top vježbu za studente pete godine Nautike i tehnologije pomorskog prometa iz Pomorskog fakulteta u Rijeci. Također su studentima predstavljeni tekući EU projekti odnosno aktivnosti Projekata koje mogu biti zanimljive za njihovo daljnje usavršavanje.

Na table top vježbi je sudjelovalo petnaest studenata koju su bili raspoređeni u dvije radne grupe. Studenti su dobili uvid u ponašanje i svojstva izlivenog ulja na moru, prikaz specijalizirane opreme za mehaničko uklanjanje onečišćenja s površine mora. Scenarij Vježbe uključivao je onečišćenje mora zapadno od Omišaljskog zaljeva te su studenti morali demonstrirati postupke i metode reagiranja koje su ocijenili najprikladnijima za zamišljeni događaj.

Studenti su bili iznimno zainteresirani za vježbu te projekte PEPSEA i FIRESPILL, sve u cilju poboljšanja prevencije i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora.