NEWS & EVENTS

Održana radionica u Šibeniku

19. 05. 2022.

Dana 18. svibnja 2022. godine, održana je radionica za dionike u sklopu projekta PEPSEA. Radionica je održana u suradnji ATRAC-a i projektnog partnera Šibensko-kninske županije, a sudionici su bili učenici Prometno – tehničke škole Šibenik i predstavnici grada Šibenika koji su ovim putem upoznati s najvažnijim aktivnostima i rezultatima projekta PEPSEA. Kroz prezentaciju sudionici su upoznati i sa važnosti zaštite mora, morskog okoliša i ekosustava, s posebnim naglaskom na povećanje rizika od iznenadnog onečišćenja mora uzrokovanog ugljikovodicima. S obzirom na ubrzani razvoj nautičkog turizma na području županije, ovaj rizik je sve veći. Predavanje je uspješno pomoglo u podizanju svijesti zajednice o važnosti očuvanja okoliša i upoznalo sudionike s izazovima koji nas očekuju u pogledu zaštite od onečišćenja.