NEWS & EVENTS

Održana radionica „Širenje svijesti o potrebi zaštite Jadranskog mora“

22. 11. 2021.

Za pripravnike Hrvatske udruge za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite “eRIpio”, ATRAC je u subotu, 20. studenog 2021. godine, održao work cafe radionicu na kojoj je održao prezentaciju na temu “Svjesnost o potrebi zaštite Jadranskog mora” u okviru projekta FIRESPILL. Na edukaciji je prisustvovalo 20 pripadnika Civilne zaštite koji su pokazali veliki interes za buduće aktivno sudjelovanje u zaštiti morskog okoliša, a osobito u čišćenju morske obale.