NEWS & EVENTS

Održana radionica “Podizanje svijesti o onečišćenju Jadrana”

12. 11. 2021.

U četvrtak 11. studenog 2021. godine, ATRAC je sudjelovao u radionici s temom “Podizanje svijesti o onečišćenju Jadrana” koja je organizirana od strane Županijskog operativnog centra (ŽOC) Zadarske županije. Na radionici su predstavljene aktivnosti ŽOC-a u proteklim godinama te uloga županije u sustavu pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša. ATRAC je prezentirao Procjenu rizika od onečišćenja mora na Jadranu s posebnim osvrtom na Zadarsku županiju te je predstavio buduću inicijativu za zaštitu Jadranskog mora na način da se povežu sve obalne županije/regije svih jadranskih država.

Nakon radionice, na Liburnskoj obali je prezentiran dio postojeće specijalizirane opreme za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora na području Zadarske županije u suradnji sa specijaliziranom firmom Ciklon d.o.o. Demonstracija opreme privukla je pažnju posjetitelja i brojnih medija.