NEWS & EVENTS

Održana edukacija u Splitu

04. 02. 2021.

Dana 26. siječnja 2021. godine, ATRAC je održao jednodnevnu edukaciju “Osnove iznenadnih onečišćenja mora uljem” za dvanaest djelatnika firme “Cian d.o.o.”, vodeće firme za poslove zaštite mora i morskog okoliša na području srednjeg i južnog Jadrana.

Cilj edukacije bio je pružiti operativnom osoblju odgovornom za terenske operacije čišćenja kompletan pregled ponašanja i svojstva izlivenog ulja na moru, zaštitu zdravlja i sigurnost na radilištu, učinak onečišćenja na okoliš i gospodarstvo, korake inicijalne intervencije, kao i metode reagiranja i specijaliziranu opremu koja se koristi za uklanjanje onečišćenja.

S obzirom da se radi o djelatnicima koji su već imali iskustva s onečišćenjem mora, održana je i vrlo zanimljiva diskusija i razmjena iskustva što će im zasigurno pomoći prilikom reagiranja na buduća onečišćenja mora i morskog okoliša.