NEWS & EVENTS

Održana edukacija u Dubrovniku

Dana 24. i 25. travnja 2019. ATRAC je održao edukaciju “Iznenadna onečišćenja mora” u Dubrovniku. Edukaciji su prisustvovali djelatnici Županijske lučke uprave Dubrovnik, Županijske lučne uprave Korčula, Lučke uprave Ploče te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trpanj.

Prvog dana edukacije polaznici su dobili uvid u ponašanje i svojstva izlivenog ulja na moru, učinak onečišćenja na okoliš i gospodarstvo, korake inicijalne intervencije te zaštitu zdravlja i sigurnosti na radilištu, dok je drugi dan bio detaljnije fokusiran na metode reagiranja i specijaliziranu opremu koja se koristi za uklanjanje onečišćenja.

Zbog izraženog putničkog prometa i velikog broja kruzera u turističkoj sezoni, dubrovačka luka jedno je od područja povećanog rizika od iznenadnog onečišćenja mora na hrvatskom dijelu Jadrana. Iz tog razloga edukacija je ocijenjena vrlo korisnom te se očekuje da će ATRAC i ubuduće uspješno surađivati s lučkim upravama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.