NEWS & EVENTS

Održana edukacija “Sprovođenje mera reagovanja u slučaju havarijskih zagađenja voda”

22. 10. 2021.

Nakon uspješne suradnje u 2020. godini s JVP “Srbijavode” tijekom koje je ATRAC izradio dokument naziva “Procedure reagiranja na iznenadna onečišćenja voda i plan obuke operativnog osoblja” u kojem su analizirane opasnosti koje prijete na rijekama u Republici Srbiji, trenutni sustav pripravnosti i reagiranja, popis trenutno dostupne specijalizirane opreme te su dani prijedlozi poboljšanja sustava pripravnosti i nabavke opreme, ATRAC i JVP “Srbijavode” su i ove godine nastavili uspješnu suradnju. ATRAC je isporučio dvodnevnu stručnu izobrazbu “Sprovođenje mera reagovanja u slučaju havarijskih zagađenja voda” koja se održala u Beogradu. To je prvi ikad održani tečaj ove tematike na području Republike Srbije.

Tečaju su prisustvovali članovi “JVP Srbijavode” te ostalih vodoprivrednih poduzeća s područja Srbije. Održane teme su bile vezane za ponašanje i svojstva izlivenog ulja na vodama, učinak onečišćenja na okoliš i gospodarstvo, korake inicijalne intervencije, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radilištu te metode reagiranja i specijaliziranu opremu koja se koristi za uklanjanje onečišćenja u sklopu koje je također održana demonstracija opreme. Polaznici su bili iznimno zainteresirani za diskusiju i izmjenjivanje iskustva o onečišćenjima voda čime je stvorena podloga za njihovu daljnju borbu protiv onečišćenja voda uljem i ostalim štetnim i opasnim tvarima.