NEWS & EVENTS

Održana edukacija “Čišćenje obale” za ŠKŽ

11. 11. 2019.

Po Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa o financiranju ustanove ATRAC, sklopljenom sa Šibensko-kninskom županijom, ATRAC je 07.11.2019. godine održao jednodnevnu edukaciju za članove Županijskog operativnog centra te predstavnike jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije. Tema edukacije bilo je čišćenje obale uslijed iznenadnih onečišćenja mora i obale, kao i izrada planova intervencija 1. stupnja.