NEWS & EVENTS

Održan trening u sklopu projekta PEPSEA

07. 03. 2022.

ATRAC je 01.-02. ožujka održao drugu od planiranih pet edukacija u sklopu projekta PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution,. Lokacija održavanja bile su prostorije Vatrogasnog centra Sveti Florijan u Kaštel Gomilici. S obzirom na rizik od onečišćenja mora i morskog okoliša na području Kaštelanskog zaljeva, oprema koju je Splitsko-dalmatinska županija nabavila u sklopu projekta, dodijeljena je upravo Vatrogasnom centru u Kaštel Gomilici. Sukladno tome, ATRAC je isporučio dvodnevnu edukaciju prvenstveno vatrogascima, ali i ostalim sudionicima zaduženim za sanaciju iznenadnog onečišćenja mora i morskog okoliša na tom području. Edukaciji su također prisustvovali predstavnici talijanske civilne zaštite, točnije pokrajine Rovigo. Uz edukaciju, organiziran je i obilazak pilot lokacije na kojoj je postavljen dio nabavljene opreme.