NEWS & EVENTS

Održan tečaj za JVP ‘Srbijavode’

07. 11. 2022.

ATRAC je 02.-03. studenog 2022. godine održao tečaj pod nazivom „Operativno provođenje mjera reagiranja“ u Republici Srbiji u gradu Nišu. Glavni cilj tečaja je bio poboljšanje pripravnosti i metoda reagiranja u slučaju iznenadnog onečišćenja kopnenih voda, čija je pojava sve učestalija. Na tečaju su sudjelovali djelatnici Javnog vodoprivrednog poduzeća „Srbijavode“, koji su uvedeni u tematiku negativnog utjecaja ugljikovodika na ekosustav kopnenih voda u  slučaju iznenadnog izlijevanja ulja, njihov negativan utjecaj na ljudsko zdravlje, postojeće strategije rane detekcije i intervencije te utjecaj na gospodarstvo i okoliš.

Također, dio tečaja je bio usmjeren na postojeću tehnologiju koja se koristi preventivno, kako ne bi došlo do izlijevanja ulja iz industrijskih rafinerija i iz naftovoda. Na kraju tečaja je demonstrirana oprema za suzbijanje širenja uljnih zagađenja i njihovo čišćenje kako bi se polaznici tečaja upoznali s istom.

Tečaj je završio zajedničkom diskusijom uz pozitivne komentare od strane polaznika.