NEWS & EVENTS

Održan sastanak u sklopu projekta PEPSEA

22. 09. 2021.

ATRAC je 15. rujna 2021. u Bariju, Italija, sudjelovao na javnom skupu “Fighting together against marine pollution” u okviru Projekta PEPSEA. Skup je uspješno organizirala Gospodarska komora regije Bari i to u hibridnom obliku: u dvorani Komore za projektne partnere i u „online“ varijanti za zainteresirane ustanove i ostale „korisnike“ projekta. Projektni partneri su prezentirali provedene aktivnosti na Pilot lokacijama, Kaštelanski zaljev, Kanal sv. Ante, uvala Sali te delta rijeke Po, kao i planirane aktivnosti do kraja Projekta. ATRAC će do kraja ove godine izraditi Program edukacije prema kojem će se održati treninzi na pilot lokacijama tijekom veljače i ožujka slijedeće godine. Treninzi će obuhvaćati ključne sadržaje u području pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša.

Slijedećeg dana, 16. rujna 2021. održan je Sastanak upravljačkog tijela Projekta na kojem su razmatrani svi aspekti odvijanja projekta PEPSEA u cilju uspješnog provođenja tekućih i preostalih projektnih aktivnosti.