NEWS & EVENTS

Održan sastanak u sklopu projekta FIRESPILL

15. 04. 2021.

U sklopu projekta FIRESPILL (Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level), 30. ožujka 2021. održan je online sastanak na temu radnog paketa četiri Jačanje operativnih usluga hitnih službi, aktivnost Onečišćenja uljem i ostalim štetnim i opasnim tvarima. Osim ATRAC-a, partneri zaduženi za tu aktivnost su regija Abruzzo, Istarska županija, regija Puglia i ARPA, a ATRAC-ov zadatak je razviti metodologiju/smjernice za procjenu rizika od onečišćenja uljem u Jadranskom moru. Osim toga, partneri su zaduženi za izradu operativnog prototipa u slučaju onečišćenja uljem i mapiranje opasnosti, simulacijskog modela za onečišćenje uljem i ostalim štetnim i opasnim tvarima te održati tematske vježbe uz uporabu specijalizirane opreme. Aktivnost je započela u veljači ove godine, a planirani završetak je lipanj 2022. godine.