NEWS & EVENTS

Edukacija u sklopu projekta PEPSEA

  U sklopu projekta PEPSEA - Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution, ATRAC je 22. i 23.02.2021. isporučio dvodnevnu edukaciju u Zadru i općini Sali na Dugom otoku. Polaznici su bili pripradnici Javne vatrogasne postrojbe Zadra i...

ATRAC u misiji u Siriji

  U drugoj polovici kolovoza ove godine, došlo je do onečišćenja mora na području Sirije. Izvor onečišćenja je bio spremnik u najvećoj sirijskoj rafineriji u gradu Baniyas. Iako je poznata vrsta ulja, a to je teško loživo ulje, izlivena količina je nepoznata. Nadležna...

Sastanak u sklopu projekta CASCADE

  U Ravenni se u periodu od 29.-30.11.2021. godine održao partnerski sastanak EU projekta CASCADE na kojem je sudjelovao i ATRAC. Ovo je bio prvi sastanak održan uživo nakon početka projekta u siječnju prošle godine, iako je zbog sigurnosnih mjera, sastanak bio u...

Table-top vježba u Dubrovniku

  U sklopu projekta FIRESPILL, ATRAC je 24. studenog 2021. godine, u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, organizirao table-top vježbu za članove Županijskog operativnog centra (ŽOC) Dubrovačko-neretvanske županije. Vježba je provedena kao simulacija stvarnog...

ATRAC u suradnji s MOIG-om isporučuje tečaj u Tunisu

  U suradnji s The Mediterranean Oil Industry Group (MOIG), ATRAC je organizirao IMO OPRC level 2 tečaj u Tunisu. Tečaj je bio namijenjen zapovjednom lancu, a njegov cilj bio je pripremiti sudionike za pripravnost i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora uljem....

Održana radionica “Podizanje svijesti o onečišćenju Jadrana”

  U četvrtak 11. studenog 2021. godine, ATRAC je sudjelovao u radionici s temom "Podizanje svijesti o onečišćenju Jadrana" koja je organizirana od strane Županijskog operativnog centra (ŽOC) Zadarske županije. Na radionici su predstavljene aktivnosti ŽOC-a u proteklim...

Vježba “EKO-MORE 2021”

  ATRAC je aktivno sudjelovao na Vježbi „EKO-MORE 2021“ koju je 13. listopada 2021. proveo Operativni centar Primorsko-goranske županije. Vježba se odvijala, po lagano vjetrovitom vremenu, ispred obala zapadnog dijela grada Rijeke i okupila je 10 tvrtki s riječkog...

Održan sastanak u sklopu projekta PEPSEA

  ATRAC je 15. rujna 2021. u Bariju, Italija, sudjelovao na javnom skupu "Fighting together against marine pollution" u okviru Projekta PEPSEA. Skup je uspješno organizirala Gospodarska komora regije Bari i to u hibridnom obliku: u dvorani Komore za projektne partnere...

ATRAC sudjeluje u kampanji ‘Čuvaj, pazi, ne bacaj!’

  U subotu 04. rujna 2021. godine u akvatoriju Riječke luke, od strane Ožujskog piva, organizirana je društveno odgovorna kampanja 'Čuvaj, pazi, ne bacaj!' kojom se želi ukazati na velik broj ilegalnih odlagališta otpada u Hrvatskoj te u suradnji s udrugama i...

3. Koordinacija Županijskih operativnih centara

  U skladu sa zaključkom 2. Koordinacije obalnih županija, ATRAC je u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom organizirao i održao „3. Koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“. 3. Koordinacija održana je...