NEWS & EVENTS

Održana vježba NAMIRG 2019

  U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Istarske županije, u Puli su 21. i 22. studenog 2019. održani stručni skup "Zaštita mora od onečišćenja s pomorskih objekata" te pokazna vježba operativnog rješavanja...

Održana edukacija “Čišćenje obale” za ŠKŽ

  Po Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa o financiranju ustanove ATRAC, sklopljenom sa Šibensko-kninskom županijom, ATRAC je 07.11.2019. godine održao jednodnevnu edukaciju za članove Županijskog operativnog centra te predstavnike jedinica lokalne samouprave...

1. Koordinacijski sastanak projekta PEPSEA

  Od 4. do 6. studenog 2019. godine u Palmanovi je održan 1. Koordinacijski sastanak EU projekta PEPSEA, u kojem ATRAC djeluje kao projektni partner. Projekt PEPSEA započeo je u svibnju 2019. godine, a cilj projekta je zaštita zatvorenih dijelova Jadranskog mora, od...

Edukacija za LU Splitsko-dalmatinske županije

  Splitsko-dalmatinska županija prostorno je najveća hrvatska obalna županija, sa središtem u gradu Splitu koji je jedna od vodećih putničkih luka u RH. Osim brojnih kruzera koji pristižu u luku Split, ova županija broji i mnogo otoka između kojih se svakodnevno...

ATRAC sudjelovao na 7. Festivalu tehničke kulture

  24. i 25. listopada 2019. u Rijeci je održan 7. Festival tehničke kulture, koji je okupio stotinjak sudionika iz cijele Hrvatske. U sklopu festivala, 24. listopada organizirana je pokazna vježba suzbijanja onečišćenja na moru "EKO-MORE 2019", pod vodstvom...

ATRAC započeo suradnju s JVP “Srbijavode”

  17. listopada 2019. u Beogradu je održan sastanak između ATRAC-a i Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode", s ciljem ostvarenja međusobne suradnje na području prevencije, pripravnosti te reagiranja na iznenadna onečišćenja voda u Republici Srbiji. Do sada je...

ATRAC i REMPEC potpisali Memorandum o razumijevanju

Od 11. do 13. lipnja 2019. godine na Malti je održan 13. sastanak fokalnih točaka Regionalnog centra za žurne intervencije na Mediteranu (REMPEC). Jedna od tema sastanka bila je suradnja REMPEC-a i ATRAC-a u vidu uključivanja ATRAC-a u tzv. Mediterranean Assistance...

4. Jadranska konferencija – AdriaSpillCon 2019

Od 28 - 30. svibnja 2019. u Opatiji je održana 4. Jadranska konferencija o iznenadnim onečišćenjima mora - AdriaSpillCon 2019, u organizaciji ATRAC-a, a pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Konferencija, koja se održava svake 3 godine, i...

Kick-off Meeting projekta PEPSEA

U Zadru je od 20 - 22. svibnja 2019. održan prvi sastanak partnera projekta PEPSEA (Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution). Projekt PEPSEA, ukupne vrijednosti 2,9 milijuna eura, sufinanciran je iz programa Interreg V-A Italija - Hrvatska,...

Održana edukacija u Dubrovniku

Dana 24. i 25. travnja 2019. ATRAC je održao edukaciju "Iznenadna onečišćenja mora" u Dubrovniku. Edukaciji su prisustvovali djelatnici Županijske lučke uprave Dubrovnik, Županijske lučne uprave Korčula, Lučke uprave Ploče te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trpanj....

2. Koordinacija obalnih ŽOC-eva

U skladu sa zaključkom s 1. Koordinacije obalnih županija odnosno ŽOC-eva, ATRAC je u suradnji sa Zadarskom županijom organizirao „Drugu koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“. Druga koordinacija...

Edukacija za ŽLU Zadar

ATRAC je 02. travnja 2019. u Zadru održao jednodnevnu edukaciju "Osnove iznenadnih onečišćenja mora" za Županijsku lučku upravu Zadar. Cilj je edukacije operativnom osoblju odgovornom za terenske operacije čišćenja pružiti kompletan pregled raznih dostupnih tehnika za...