NEWS & EVENTS

ATRAC u suradnji s MOIG-om isporučuje tečaj u Tunisu

  U suradnji s The Mediterranean Oil Industry Group (MOIG), ATRAC je organizirao IMO OPRC level 2 tečaj u Tunisu. Tečaj je bio namijenjen zapovjednom lancu, a njegov cilj bio je pripremiti sudionike za pripravnost i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora uljem....

Održana radionica “Podizanje svijesti o onečišćenju Jadrana”

  U četvrtak 11. studenog 2021. godine, ATRAC je sudjelovao u radionici s temom "Podizanje svijesti o onečišćenju Jadrana" koja je organizirana od strane Županijskog operativnog centra (ŽOC) Zadarske županije. Na radionici su predstavljene aktivnosti ŽOC-a u proteklim...

Vježba “EKO-MORE 2021”

  ATRAC je aktivno sudjelovao na Vježbi „EKO-MORE 2021“ koju je 13. listopada 2021. proveo Operativni centar Primorsko-goranske županije. Vježba se odvijala, po lagano vjetrovitom vremenu, ispred obala zapadnog dijela grada Rijeke i okupila je 10 tvrtki s riječkog...

Održan sastanak u sklopu projekta PEPSEA

  ATRAC je 15. rujna 2021. u Bariju, Italija, sudjelovao na javnom skupu "Fighting together against marine pollution" u okviru Projekta PEPSEA. Skup je uspješno organizirala Gospodarska komora regije Bari i to u hibridnom obliku: u dvorani Komore za projektne partnere...

ATRAC sudjeluje u kampanji ‘Čuvaj, pazi, ne bacaj!’

  U subotu 04. rujna 2021. godine u akvatoriju Riječke luke, od strane Ožujskog piva, organizirana je društveno odgovorna kampanja 'Čuvaj, pazi, ne bacaj!' kojom se želi ukazati na velik broj ilegalnih odlagališta otpada u Hrvatskoj te u suradnji s udrugama i...

3. Koordinacija Županijskih operativnih centara

  U skladu sa zaključkom 2. Koordinacije obalnih županija, ATRAC je u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom organizirao i održao „3. Koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“. 3. Koordinacija održana je...

Održana Table top vježba sa studentima Pomorskog fakulteta

  ATRAC je 04.06.2021. održao jednodnevnu table top vježbu za studente pete godine Nautike i tehnologije pomorskog prometa iz Pomorskog fakulteta u Rijeci. Također su studentima predstavljeni tekući EU projekti odnosno aktivnosti Projekata koje mogu biti zanimljive za...

Održan sastanak u sklopu projekta FIRESPILL

  U sklopu projekta FIRESPILL (Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level), 30. ožujka 2021. održan je online sastanak na temu radnog paketa četiri Jačanje operativnih usluga hitnih službi, aktivnost...

ATRAC se vratio s misije u Libanonu

  Nakon dva tjedna provedenih u Libanonu, ravnatelj ATRAC-a Vedran Martinić i stručna suradnica Anja Pilepić, vratili su se u Hrvatsku. Svrha odlaska na tako dalek put za vrijeme trajanja pandemije bila je savjetovanje libanonske vlasti u otklanjanju onečišćenja...

ATRAC pozvan u misiju u Libanon

  Krajem veljače, na obalama Izraela i Libanona primijećene su veće količine uljnih mrlja nepoznatog sastava i porijekla. Dva tjedna kasnije, libanonska vlast traži pomoć od strane REMPEC-a koji mobilizira ATRAC, te ravnatelj Vedran Martinić i suradnica Anja Pilepić,...

Održana edukacija u Splitu

  Dana 26. siječnja 2021. godine, ATRAC je održao jednodnevnu edukaciju "Osnove iznenadnih onečišćenja mora uljem" za dvanaest djelatnika firme "Cian d.o.o.", vodeće firme za poslove zaštite mora i morskog okoliša na području srednjeg i južnog Jadrana. Cilj edukacije...