NEWS & EVENTS

Akcija ”Čisto more i obala 2022”

  Dana 03.06.2022. godine, ATRAC je sudjelovao u tradicionalnoj akciji čišćenja obale ''Čisto more i obala 2022'', na otoku sv. Marko i u uvali Voz na otoku Krku. Akcija je bila organizirana povodom Svjetskog dana zaštite okoliša od strane Primorsko-goranske županije....

Održana radionica u Šibeniku

  Dana 18. svibnja 2022. godine, održana je radionica za dionike u sklopu projekta PEPSEA. Radionica je održana u suradnji ATRAC-a i projektnog partnera Šibensko-kninske županije, a sudionici su bili učenici Prometno - tehničke škole Šibenik i predstavnici grada...

4. Koordinacija Županijskih operativnih centara

  ATRAC je četvrtu godinu zaredom okupio Županijske operativne centre (ŽOC-eve) te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) na Koordinaciji obalnih ŽOC-eva. Ovogodišnja Koordinacija održala se u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom u gradu Orebiću od...

Održana posljednja edukacija u sklopu projekta PEPSEA

  Posljednji od pet planiranih treninga u sklopu projekta PEPSEA - Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution, ATRAC je isporučio u Šibeniku od 20. - 21.04.2022. godine. Edukaciji su prisustvovali članovi Županijskog operativnog centra...

Predstavljanje projekta NAMIRS

  Kao jedan od partnera u projektu NAMIRS, ATRAC je prisustvovao predstavljanju projekta u Trstu, 31. ožujka 2021. godine. Projekt NAMIRS (NAMIRS - North Adriatic Maritime Incident Response System) je koofinanciran od strane Europske Komisije (DG ECHO) u sklopu...

Treća edukacija u sklopu projekta PEPSEA

  ATRAC je 16. - 18.03.2022. pripremio i održao treći tečaj u sklopu projekta PEPSEA. Ovaj put, edukacija se održala u Italiji na dvije pilot lokacije projektnog partnera Parco Delta Po. Tečaj "Uvod u iznenadna onečišćenja mora" održan je za volontere Civilne zaštite...

Održan trening u sklopu projekta PEPSEA

  ATRAC je 01.-02. ožujka održao drugu od planiranih pet edukacija u sklopu projekta PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution,. Lokacija održavanja bile su prostorije Vatrogasnog centra Sveti Florijan u Kaštel Gomilici. S obzirom na...

Edukacija u sklopu projekta PEPSEA

  U sklopu projekta PEPSEA - Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution, ATRAC je 22. i 23.02.2021. isporučio dvodnevnu edukaciju u Zadru i općini Sali na Dugom otoku. Polaznici su bili pripradnici Javne vatrogasne postrojbe Zadra i...

ATRAC u misiji u Siriji

  U drugoj polovici kolovoza ove godine, došlo je do onečišćenja mora na području Sirije. Izvor onečišćenja je bio spremnik u najvećoj sirijskoj rafineriji u gradu Baniyas. Iako je poznata vrsta ulja, a to je teško loživo ulje, izlivena količina je nepoznata. Nadležna...

Sastanak u sklopu projekta CASCADE

  U Ravenni se u periodu od 29.-30.11.2021. godine održao partnerski sastanak EU projekta CASCADE na kojem je sudjelovao i ATRAC. Ovo je bio prvi sastanak održan uživo nakon početka projekta u siječnju prošle godine, iako je zbog sigurnosnih mjera, sastanak bio u...

Table-top vježba u Dubrovniku

  U sklopu projekta FIRESPILL, ATRAC je 24. studenog 2021. godine, u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, organizirao table-top vježbu za članove Županijskog operativnog centra (ŽOC) Dubrovačko-neretvanske županije. Vježba je provedena kao simulacija stvarnog...