NEWS & EVENTS

Vježba “More 2020” – Zadar

  Dana 23. i 24. rujna 2020. ATRAC je organizirao dvodnevnu radionicu u suradnji sa Županijskim operativnim centrom Zadarske županije koja je uključivala i vježbu na moru. Prvog dana održan je pripremni sastanak za vježbu, spomenuti su najvažniji slučajevi zagađenja...

Projekt FIRESPILL

  U sklopu programa 2014 - 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu FIRESPILL - Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level. Trajanje projekta je 33 mjeseci (01. travnja...

Projekt CASCADE

  U sklopu programa 2014 – 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu CASCADE (Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management). Trajanje projekta je 36 mjeseci (01. siječnja 2020. –...

Online edukacija u sklopu projekta

  U finalnoj fazi projekta “Management of Marine and Coastline Pollution for increased Safety at Sea and Ports in the line with EU maritime Law and Policy”, financiranog od strane Hrvatske vlade, ATRAC je u suradnji s UNDP Albanija održao jednodnevnu online edukaciju....

Dan otvorenih vrata 2020

  5. veljače 2020. godine u prostorijama ATRAC-a održan je Dan otvorenih vrata, kojim je prigodno obilježena peta godišnjica rada ATRAC-a. Dan otvorenih vrata prepoznat je kao platforma za razmjenu znanja i iskustva između predstavnika nadležnih institucija,...

Vježba “Mysterious Spill” – Zadar 2019

  ATRAC je pripremio i sudjelovao u organizaciji vježbe koju je Županijski operativni centar Zadarske županije održao u srijedu, 04. prosinca 2019., u Zadarskom akvatoriju. Uz aktivnosti koje provodi ŽOC, a odnose se na uzbunjivanje i upravljanje incidentom, vježba...

Održana vježba NAMIRG 2019

  U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Istarske županije, u Puli su 21. i 22. studenog 2019. održani stručni skup "Zaštita mora od onečišćenja s pomorskih objekata" te pokazna vježba operativnog rješavanja...

Održana edukacija “Čišćenje obale” za ŠKŽ

  Po Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa o financiranju ustanove ATRAC, sklopljenom sa Šibensko-kninskom županijom, ATRAC je 07.11.2019. godine održao jednodnevnu edukaciju za članove Županijskog operativnog centra te predstavnike jedinica lokalne samouprave...

1. Koordinacijski sastanak projekta PEPSEA

  Od 4. do 6. studenog 2019. godine u Palmanovi je održan 1. Koordinacijski sastanak EU projekta PEPSEA, u kojem ATRAC djeluje kao projektni partner. Projekt PEPSEA započeo je u svibnju 2019. godine, a cilj projekta je zaštita zatvorenih dijelova Jadranskog mora, od...

Edukacija za LU Splitsko-dalmatinske županije

  Splitsko-dalmatinska županija prostorno je najveća hrvatska obalna županija, sa središtem u gradu Splitu koji je jedna od vodećih putničkih luka u RH. Osim brojnih kruzera koji pristižu u luku Split, ova županija broji i mnogo otoka između kojih se svakodnevno...

ATRAC sudjelovao na 7. Festivalu tehničke kulture

  24. i 25. listopada 2019. u Rijeci je održan 7. Festival tehničke kulture, koji je okupio stotinjak sudionika iz cijele Hrvatske. U sklopu festivala, 24. listopada organizirana je pokazna vježba suzbijanja onečišćenja na moru "EKO-MORE 2019", pod vodstvom...

ATRAC započeo suradnju s JVP “Srbijavode”

  17. listopada 2019. u Beogradu je održan sastanak između ATRAC-a i Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode", s ciljem ostvarenja međusobne suradnje na području prevencije, pripravnosti te reagiranja na iznenadna onečišćenja voda u Republici Srbiji. Do sada je...