NEWS & EVENTS

ATRAC sudjeluje u kampanji ‘Čuvaj, pazi, ne bacaj!’

  U subotu 04. rujna 2021. godine u akvatoriju Riječke luke, od strane Ožujskog piva, organizirana je društveno odgovorna kampanja 'Čuvaj, pazi, ne bacaj!' kojom se želi ukazati na velik broj ilegalnih odlagališta otpada u Hrvatskoj te u suradnji s udrugama i...

3. Koordinacija Županijskih operativnih centara

  U skladu sa zaključkom 2. Koordinacije obalnih županija, ATRAC je u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom organizirao i održao „3. Koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“. 3. Koordinacija održana je...

Održana Table top vježba sa studentima Pomorskog fakulteta

  ATRAC je 04.06.2021. održao jednodnevnu table top vježbu za studente pete godine Nautike i tehnologije pomorskog prometa iz Pomorskog fakulteta u Rijeci. Također su studentima predstavljeni tekući EU projekti odnosno aktivnosti Projekata koje mogu biti zanimljive za...

Održan sastanak u sklopu projekta FIRESPILL

  U sklopu projekta FIRESPILL (Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level), 30. ožujka 2021. održan je online sastanak na temu radnog paketa četiri Jačanje operativnih usluga hitnih službi, aktivnost...

ATRAC se vratio s misije u Libanonu

  Nakon dva tjedna provedenih u Libanonu, ravnatelj ATRAC-a Vedran Martinić i stručna suradnica Anja Pilepić, vratili su se u Hrvatsku. Svrha odlaska na tako dalek put za vrijeme trajanja pandemije bila je savjetovanje libanonske vlasti u otklanjanju onečišćenja...

ATRAC pozvan u misiju u Libanon

  Krajem veljače, na obalama Izraela i Libanona primijećene su veće količine uljnih mrlja nepoznatog sastava i porijekla. Dva tjedna kasnije, libanonska vlast traži pomoć od strane REMPEC-a koji mobilizira ATRAC, te ravnatelj Vedran Martinić i suradnica Anja Pilepić,...

Održana edukacija u Splitu

  Dana 26. siječnja 2021. godine, ATRAC je održao jednodnevnu edukaciju "Osnove iznenadnih onečišćenja mora uljem" za dvanaest djelatnika firme "Cian d.o.o.", vodeće firme za poslove zaštite mora i morskog okoliša na području srednjeg i južnog Jadrana. Cilj edukacije...

Suradnja s JVP “Srbijavode”

  Iako je ATRAC-ov fokus do sada bio na onečišćenjima mora, onečišćenja kopnenih voda postaju sve učestalija, te mogu imati potencijalno vrlo ozbiljne posljedice po zdravlje i kvalitetu ljudskih života te gospodarske aktivnosti u zahvaćenom području. Nakon održanog...

Vježba “More 2020” – Zadar

  Dana 23. i 24. rujna 2020. ATRAC je organizirao dvodnevnu radionicu u suradnji sa Županijskim operativnim centrom Zadarske županije koja je uključivala i vježbu na moru. Prvog dana održan je pripremni sastanak za vježbu, spomenuti su najvažniji slučajevi zagađenja...

Projekt FIRESPILL

  U sklopu programa 2014 - 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu FIRESPILL - Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level. Trajanje projekta je 33 mjeseci (01. travnja...

Projekt CASCADE

  U sklopu programa 2014 – 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu CASCADE (Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management). Trajanje projekta je 36 mjeseci (01. siječnja 2020. –...