NEWS & EVENTS

Smotra Civilne Zaštite Rijeka

  ATRAC je 15. travnja 2024. godine sudjelovao na smotri pripadnika i opreme Državne intervencijske postrojbe Civilne Zaštite Rijeka na Grobniku. Suradnica ATRAC-a, Iva Alač, također čini i dio specijalističkog tima ronioca za spašavanje i pretraživanje u moru te za...

ATRAC sudjelovao na edukaciji u CEDRE-u

  ATRAC je od 08.-12. travnja 2024. godine sudjelovao na edukaciji održanoj u CEDRE-u u Brestu. Edukacija je bila bazirana na IMO OPRC Level 2 programu, te je uz teorijski dio, fokus bio na praktičnom dijelu na kojem je Anja Pilepić svladala vještine rada sa zaštitnim...

Završna konferencija projekta ‘NAMIRS’

  U periodu 19.-20. veljače 2024. godine, ATRAC je sudjelovao na završnoj konferenciji projekta 'NAMIRS' koja je bila održana u Trstu. Na konferenciji su sudjelovali uz ATRAC sudjelovali i svi ostali projektni partneri (Izvršno tajništvo Srednjoeuropske Inicijative,...

Dan otvorenih vrata 2024

  Dana 08. veljače 2024. godine, ATRAC je održao Dan otvorenih vrata kako bi obilježio devet godina od svog osnivanja. Ovom događaju su prisustvovali predstavnici svih bitnih sudionika u polju pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, poput Ministarstva...

Održane IMO OPRC level 2 i level 3 edukacije u ATRAC-u

  ATRAC je u svojim prostorijama održao edukaciju IMO OPRC level 2 u razdoblju od 23. do 26. listopada 2023. godine. Tečaj su pohađali članovi MRCC-a te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uključujući i lučke kapetane. Prvi dio tečaja je bio usmjeren na...

Održana vježba u sklopu projekta NAMIRS

  U Trstu je 20. studenog 2023. godine održana vježba u sklopu projekta NAMIRS u kojoj se provjeravala pripravnost službi za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, standardne operativne procedure te suradnja između država Italije, Slovenije i Hrvatske. Također se...

Barcolana Sea Summit

  Na dan 04. listopada 2023. godine, ATRAC je sudjelovao na Barcolana Sea Summit događaju u Trstu. Događaj je bio organiziran kako bi se što je više moguće podigla svijest o važnosti koju more ima za život ljudi, te koliko klimatske promjene utječu na okoliš i kakve...

Prvi tečaj ATRAC-a u Bosni i Hercegovini

  ATRAC je od 12. do 13. rujna 2023. godine održao svoj prvi tečaj na području Bosne i Hercegovine. Tečaj se održao u Zenici, a bio je organiziran sa strane tvrtke Delta Petrol d.o.o. Kakanj, koja je jedina specijalizirana tvrtka u BiH ovlaštena za reagiranje na...

Trening u sklopu projekta ‘NAMIRS’-Rijeka

  ATRAC je u tjednu od 26.-30. lipnja 2023. održao treći trening u sklopu projekta ‘NAMIRS’ u Rijeci. Ovaj trening se temelji na drugoj razini IMO OPRC tečajeva, te je bio podijeljen u dva dijela. Prvi dio treninga je bio usmjeren na reagiranje na moru, dok je drugio...

Natječaj za stručnog suradnika za zaštitu morskog okoliša

  – NATJEČAJ JE NEAKTIVAN –   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Ustanove...

Održana edukacija u Trstu u sklopu projekta NAMIRS

  ATRAC je održao drugu edukaciju u sklopu projekta 'NAMIRS' od 12. do 14. lipnja 2023. u Trstu, Italija. Ovaj tečaj bio je usmjeren na reagiranje na moru te je razvijen na temelju IMO OPRC Tier 2 tečajeva obuke. Program je izradio ATRAC, a odobrili su ga i drugi...

Treninzi u sklopu projekta ‘NAMIRS’ u Kopru

  ATRAC je, u tjednu od 22. do 26. svibnja 2023. godine, održao dva treninga u sklopu projekta 'NAMIRS'. Treninzi su se održali u Kopru, Slovenija. Prva dva dana treninga su održana na temu 'Čišćenje zauljene obale', dok je druga tema preostala tri dana bila...