NEWS & EVENTS

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U CRNOJ GORI, BAR, 23. – 25. TRAVNJA 2018.

ATRAC je 23. i 24. travnja 2018. održao dvodnevnu edukaciju „Osnove iznenadnih onečišćenja mora“, baziranu na IMO OPRC Level 1 modelu tečaja, te u organizaciji Uprave pomorske sigurnosti u Baru, Crnoj Gori. Edukacija je namijenjena za osoblje koje prvo izlazi na teren, odnosno za operativno osoblje odgovorno za provođenje terenskih operacija čišćenja.

Stručnom osposobljavanju prisustvovali su predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Bar, predstavnici mornarice, pomorske policije, lučkih kapetanija, specijalizirane tvrtke “Hemosan” d.o.o te predstavnici fakulteta, agencija i ustanova vezanih za pomorstvo i zaštitu morskog okoliša.

Svi prisutni ocijenili su ovu edukaciju iznimno korisnom, posebno budući da im se bliži nacionalna pokazna vježba na moru koja će se održati od 22. do 25. lipnja u Baru.

U planu su još dvije edukacije, jedna u Rijeci te jedna u Crnoj Gori, te se radujemo budućoj uspješnoj suradnji.