NEWS & EVENTS

Održana HNS edukacija u ATRAC-u

U listopadu, dana 17. i 18., u ATRAC-u je održana edukacija na temu onečišćenja mora opasnim i štetnim tvarima, odnosno kemikalijama.

Edukacija je održana u suradnji sa Centrom za dokumentaciju i istraživanje kod iznenadnih onečišćenja mora (CEDRE) iz Francuske, a predavači su bili g. Arnaud Guena, zamjenik direktora i g. Stephane Le Floch, voditelj istraživačkog odjela. Tečaj je tematski bio podijeljen u 3 modula:

  1. Opći aspekti opasnih i štetnih tvari,
  2. Prevencija i pripravnost te
  3. Reagiranja na incidente koje uključuju opasne i štetne tvari.

Tečaju je prisustvovalo 35 polaznika, uključujući dvoje predstavnika Republike Albanije, predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, predstavnike Županijskih operativnih centara Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske te Splitsko-dalmatinske županije, Instituta za oceanografiju i ribarstvo. lučkih uprava te privatnih tvrtki koje se bave reagiranjem na iznenadna onečišćenja mora.

Edukacija na temu onečišćenja mora opasnim i štetnim tvarima po prvi puta je održana u Hrvatskoj, te su sudionici pokazali veliki interes za tematiku. Zahvaljujući izvrsnim predavačima iz CEDRE-a i zainteresiranoj publici, ova radionica je odličan uvod u problematiku koja postaje vrlo aktualna zbog porasta prometa kemikalijama putem mora.

ATRAC će u naredno vrijeme dio svojih aktivnosti usmjeriti na incidente koje uključuju opasne i štetne tvari, a očekujemo i ponovnu suradnju s CEDRE-om u sklopu budućih projekata.