NEWS & EVENTS

NAJAVA: HNS edukacija u listopadu

U listopadu 2018. ATRAC će po prvi puta održati edukaciju na temu onečišćenja mora opasnim i štetnim tvarima, tj. kemikalijama.

Edukacija će se održati u suradnji sa Centrom za dokumentaciju i istraživanje kod iznenadnih onečišćenja mora (CEDRE) iz Francuske, a tematski će pokrivati opće aspekte opasnih i štetnih tvari, prevenciju i pripravnost te reagiranja na incidente koje uključuju opasne i štetne tvari.

Više informacija, kao i točan datum održavanja edukacija, biti će uskoro objavljeno na web stranici i newsletter-u.