NEWS & EVENTS

Edukacija za ŽLU Zadar

ATRAC je 02. travnja 2019. u Zadru održao jednodnevnu edukaciju “Osnove iznenadnih onečišćenja mora” za Županijsku lučku upravu Zadar.

Cilj je edukacije operativnom osoblju odgovornom za terenske operacije čišćenja pružiti kompletan pregled raznih dostupnih tehnika za sanaciju izljeva i čišćenje onečišćenih obala kako bi mogli postati učinkoviti članovi ekipe za reagiranje na izljev ulja i bili svjesni drugih problema koji proizlaze iz izljeva ulja.

Skupina od 16 polaznika bila je iznimno zainteresirana za predstavljene teme i diskusiju, a nakon edukacije održana je demonstracija opreme specijalizirane tvrtke “Ciklon d.o.o.”.