NEWS & EVENTS

EDUKACIJA ZA PRIPADNIKE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, SPLIT, 21. TRAVNJA 2018.

U subotu, 21. travnja 2018. ATRAC je u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (DUZS) održao jednodnevnu edukaciju za pripadnike postrojbi civilne zaštite grada Splita.

Edukacija je provedena ususret vježbi „Adriatic 2018“, a program edukacije sadržavao je teme vezane uz sanaciju onečišćene obale.

Ova edukacija je prvi korak ka budućoj suradnji između ATRAC-a i DUZS-a u pogledu osposobljavanja pripadnika civilne zaštite za čišćenje obale u slučaju iznenadnog onečišćenja mora.