NEWS & EVENTS

NAJAVA: 2. Koordinacija obalnih ŽOC-eva

U skladu sa zaključkom s 1. Koordinacije obalnih županija odnosno ŽOC-eva, ATRAC će u suradnji sa Zadarskom županijom organizirati „Drugu koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“. Navedenu inicijativu podržava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te će i ovoga puta predstavnici Ministarstva sudjelovati u radu Koordinacije.

Druga koordinacija održati će se u periodu od 03. – 04. travnja 2019. godine u Biogradu na Moru, a okupiti će uži sastav svih obalnih Županijskih operativnih centara.

Prva Koordinacija obalnih ŽOC-eva održana je u travnju 2018. na otoku Krku.