NEWS & EVENTS

2. Koordinacija obalnih ŽOC-eva

U skladu sa zaključkom s 1. Koordinacije obalnih županija odnosno ŽOC-eva, ATRAC je u suradnji sa Zadarskom županijom organizirao „Drugu koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“.

Druga koordinacija održana je u periodu od 03. – 04. travnja 2019. godine u Biogradu na Moru. Koordinacija je okupila uže sastave Županijskih operativnih centara Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske te Dubrovačko-neretvanske županija. Navedenu inicijativu podržalo je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te je i ovoga puta predstavnica Ministarstva sudjelovala u radu Koordinacije.

Koordinacija je otvorena kratkim izvješćima ŽOC-eva o poduzetim aktivnostima i događanjima protekle 2018. godine, uslijedila je prezentacija na temu izrade Nacionalnog plana intervencija, a zatim je kap. Mato Kekez detaljno prezentirao slučaj intervencije na jahti Konga koja je prošle godine gorila u dubrovačkom akvatoriju.

U poslijepodnevnom dijelu održana je rasprava na temu izrade Nacionalnog plana intervencija koja je započela ove godine, a planira uvođenje stupnjevanog reagiranja. Svi dionici su iznijeli svoje prijedloge za poboljšanje novoga Plana te općenito sustava reagiranja na županijskoj razini (2. stupanj, tzv. Tier 2), ali i razinama svih korisnika pomorskog dobra, koji bi prema novom Planu trebali postati obvezni reagirati unutar granica svog područja, odnosno korisnika 1. stupnja, tzv. Tier 1.

Zaključci 2. Koordinacije biti će proslijeđeni nadležnom Ministarstvu te će poslužiti kao smjernice pri izradi Nacionalnog plana, kao i Planova intervencija na Tier 1 i Tier 2 razini.

Drugog dana Koordinacije održan je kratki izlet na Vransko jezero te posjet Maškovića hanu, ostavštini iz doba vladavine Turaka čija gradnja je započeta 1644. godine, a obnovljena je u okviru EU projekta 2014. godine.