NEWS & EVENTS

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU ATRAC-a i CEDRE-a

 

  1. travnja 2018. ATRAC je sklopio Memorandum o razumijevanju s Centrom za dokumentaciju i istraživanje kod iznenadnih onečišćenja mora (CEDRE).

Uzevši u obzir potencijalni rizik od iznenadnih onečišćenja mora na području jadranske i francuske obale, te potrebu za suradnjom u cilju zaštite morskog okoliša od ulja i opasnih i štetnih tvari, prepoznat je interes za razmjenom iskustava i suradnjom između ATRAC-a i CEDRE-a, u slijedećim područjima:

  • Osnovne informacije u cilju jačanja kapaciteta za reagiranje u Jadranskoj regiji i Francuskoj;
  • Informacije o regionalnom morskom području, resursima i upravljanju iznenadnim onečišćenjima mora, novim tehnologijama, planovima intervencija i dr.;
  • Teoretske i praktične edukacije i vježbe;
  • Projekti vezani uz istraživanja i ispitivanja u području tehnologije za reagiranja na onečišćenja uljima te opasnim i štetnim tvarima;
  • Tehnička ispitivanja i pokusi;
  • Suradnja u nacionalnim i međunarodnim projektima (EU, IMO,…);
  • Razmjena osoblja u slučaju većih incidenata.

Memorandum o razumijevanju izvrsna je prilika za stjecanje novih znanja i iskustava kroz suradnju s vodećim europskim centrom za istraživanja vezana uz uljna zagađenja.