NEWS & EVENTS

Kick-off Meeting projekta PEPSEA

U Zadru je od 20 – 22. svibnja 2019. održan prvi sastanak partnera projekta PEPSEA (Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution). Projekt PEPSEA, ukupne vrijednosti 2,9 milijuna eura, sufinanciran je iz programa Interreg V-A Italija – Hrvatska, a ATRAC je jedan od partnera na projektu.

Vodeći partner projekta je agencija ZADRA NOVA iz Zadra, a partneri s hrvatske strane su, uz ATRAC, Splitsko-dalmatinska te Šibensko-kninska županija, dok su s talijanske strane partneri Konzorcij za istraživanja iz Ferare, Regionalni park Po Delta Veneto, Gospodarska komora Bari i Agencija za zaštitu okoliša iz Venecije.

Osnovni cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost jadranske regije. Hrvatski i talijanski partneri nastojat će pridonijeti povećanju sigurnosti programskog područja – Jadranskog mora, od prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, uz posljedičnu prednost za sektor ribarstva i turizma, a s primjenjivim referentnim modelom i u drugim morima.

Zadnjeg dana sastanka održana je konferencija za medije u sklopu koje je projekt predstavljen javnosti.