NEWS & EVENTS

Edukacija za LU Splitsko-dalmatinske županije

31. 10. 2019.

Splitsko-dalmatinska županija prostorno je najveća hrvatska obalna županija, sa središtem u gradu Splitu koji je jedna od vodećih putničkih luka u RH. Osim brojnih kruzera koji pristižu u luku Split, ova županija broji i mnogo otoka između kojih se svakodnevno odvija intenzivan linijski putnički promet, dok u ljetnim mjesecima značajno raste promet rekreativnih brodica u brojnim lukama i marinama.

Uzevši u obzir intenzitet pomorskog prometa te rizik koji potencijalno prijeti lukama i marinama u županiji, Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije organizirao je 29. i 30. listopada 2019. dvodnevnu edukaciju za djelatnike Lučke uprave SDŽ te koncesionare kojima su područja luka, marina, industrije i sl. dana na korištenje.

Ukupno je na edukaciji sudjelovalo oko 50 sudionika iz čitave županije, a cilj edukacije bio je upoznati polaznike s tematikom iznenadnih onečišćenja mora te planovima intervencija 1. stupnja koji će izmjenom Nacionalnog plana intervencija postati obvezni za pojedine gospodarske korisnike pomorskog dobra.