ATRAC

Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, osnovan je i utemeljen od strane Primorsko-goranske županije unutar EU projekta „Jačanje zajedničkih kapaciteta u borbi protiv onečišćenja mora uljima, štetnim i opasnim tvarima na Jadranu“ – HAZADR.

Osnovna zadaća ATRAC-a je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. ATRAC teži, pomoću edukacije osoblja i drugih relevantnih aktivnosti, ostvarivanju općega cilja podizanja razine prekogranične suradnje na području spremnosti za i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora i osnivanju (i održavanju) regionalne prekogranične mreže za prevenciju rizika od onečišćenja mora i upravljanje izvanrednim situacijama koje rezultiraju onečišćenjem mora.

ATRAC će imati veliki utjecaj na usklađivanje nacionalnih propisa unutar regije, osiguravajući kontinuirano praćenje svih aktivnosti vezanih za prevenciju, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora u cijeloj jadransko-jonskoj regiji.

 

Osnovne aktivnosti ATRAC-a uključuju:

 • edukaciju osoblja uključenoga u nacionalne i područne/regionalne sustave spremnosti za i reagiranja na incidente koji uzrokuju onečišćenje mora uljima, i drugim opasnim i štetnim tvarima;
 • pripremanje i organizaciju vježbi reagiranja na izljeve, na raznim razinama;
 • proučavanje strategija i taktika reagiranja na iznenadna onečišćenja mora;
 • pripremanje i objavljivanje tehničke literature i radova iz područja suzbijanja onečišćenja mora uljima i/li opasnim i štetnim tvarima;
 • prikupljanje i obradu podataka bitnih za poboljšavanje sustava spremnosti za i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora;
 • povezivanje ustanova i stručnjaka uključenih u postojeće sustave za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora;
 • savjetovanje sudionika područnih/regionalnih i nacionalnih sustava spremnosti za i reagiranja na incidente koji uzrokuju onečišćenje mora;
 • pripremanje, reviziju i ažuriranje planova intervencija;
 • pripremanje operativnih sporazuma usmjerenih ka poboljšavanju unutarnje, među-regionalne i prekogranične suradnje u slučaju opasnosti od onečišćenja mora;
 • pružanje tehničkih savjeta lokalnim, područnim/regionalnim i nacionalnim nadležnim tijelima u slučaju opasnosti;
 • istraživanje metoda i tehnika za suzbijanje onečišćenja na moru i na obali;
 • testiranje i razvijanje opreme za reagiranje na onečišćenje na moru i na obali.

 

Korisnici usluga koje pruža ATRAC uključuju:

 • Nacionalna nadležna tijela i područne/regionalne i lokalne samouprave nadležne za spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora;
 • Obalne straže jadranskih priobalnih država;
 • Mornarice i Ministarstva obrane uključene u nacionalne sustave spremnosti i reagiranja;
 • Službe Civilne zaštite jadranskih priobalnih država;
 • Privatne i javne tvrtke koje se bave reagiranjem na izljeve uključene u nacionalne sustave spremnosti i reagiranja;
 • Luke i lučke uprave;
 • Druge sudionike nacionalnih sustava spremnosti i reagiranja;
 • Naftnu i kemijsku industriju;
 • Obalne elektrane;
 • Ostalu priobalnu industriju;
 • Pomorski/brodarski sektor, uključujući brodovlasnike i voditelje;
 • Marine;
 • Turističku industriju, uključujući turističke objekte na obali;
 • Ribarsku industriju/ sektor ribogojstva;
 • Volontere i članove ne-vladinih organizacija (NGO) aktivne u području zaštite Jadranskoga mora od iznenadnoga onečišćenja mora;
 • Sve ostale dionike koji su zainteresirani za zaštitu Jadranskoga mora od iznenadnoga onečišćenja.

U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
MORA NAZOVITE

+385 91 15 44 100