NEWS & EVENTS

ATRAC započeo suradnju s JVP “Srbijavode”

21. 10. 2019.

17. listopada 2019. u Beogradu je održan sastanak između ATRAC-a i Javnog vodoprivrednog preduzeća “Srbijavode”, s ciljem ostvarenja međusobne suradnje na području prevencije, pripravnosti te reagiranja na iznenadna onečišćenja voda u Republici Srbiji.

Do sada je fokus ATRAC-a bio na onečišćenjima mora, međutim, onečišćenja kopnenih voda postaju sve učestalija, a mogu imati potencijalno vrlo ozbiljne posljedice po zdravlje i kvalitetu ljudskih života te gospodarske aktivnosti u zahvaćenom području.

Ključna uloga ATRAC-a u sklopu ove suradnje je pomoć pri poboljšanju sustava pripravnosti i reagiranja, te pružanje znanja i informacija vezanih uz rizike, strategije reagiranja, opremu te procedure u slučaju iznenadnih onečišćenja voda. U nadolazećem periodu ATRAC će osmisliti programe edukacije te isporučiti tečajeve za zapovjedno i operativno osoblje uključeno u sustav reagiranja na onečišćenja voda, čime će se kreirati baza za učinkovitiji sustav te buduće aktivnosti koje treba provesti na tom području.

Ova suradnja predstavlja vrlo važan iskorak, odnosno inicijativa za unaprjeđenjem sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja kopnenih voda, kroz stvaranje baze kompetentnog i stručnog osoblja, prva je inicijativa takve vrste u našoj regiji.