NEWS & EVENTS

ATRAC sudjelovao na 6. Rijeka Nautic Show-u

28. rujna 2018. tradicionalno je održana manifestacija Sajam nautike u sklopu koje je Županijski operativni centar Primorsko-goranske županije organizirao pokaznu vježbu suzbijanja onečišćenja mora. Vježba je održana na Gatu Karoline riječke u suradnji s riječkom tvrtkom Dezinsekcija.

Nakon pokazne vježbe uslijedio je okrugli gdje je ATRAC održao prezentaciju “Procjena rizika od onečišćenja mora u RH”.