NEWS & EVENTS

ATRAC pozvan u misiju u Libanon

Mar 24, 2021

Krajem veljače, na obalama Izraela i Libanona primijećene su veće količine uljnih mrlja nepoznatog sastava i porijekla. Dva tjedna kasnije, libanonska vlast traži pomoć od strane REMPEC-a koji mobilizira ATRAC, te ravnatelj Vedran Martinić i suradnica Anja Pilepić, 22. ožujka putuju u Libanon na dvotjednu misiju. Ovo je ATRAC-ova prva daleka misija, jer je njegovo djelovanje dosad uglavnom bilo na području Jadrana.

Zadatak je utvrditi razmjer onečišćenja, pružiti savjetodavne usluge i održati edukaciju, te pripremiti libanonsku vlast na daljnje korake intervencije kako bi se obala očistila te kako bi se što je više moguće smanjio utjecaj na okoliš. Planirani program misije uključuje četverodnevni obilazak obale od granice s Izraelom do sjevernog dijela Libanona, točnije grada Byblosa, te popratne sastanke i edukaciju. S obzirom na trenutnu situaciju u svijetu u pogledu pandemije, ali i političke situacije u Libanonu, ovo će zasigurno biti jedna zahtjevna i teška misija.