NEWS & EVENTS

ATRAC JE POSTAO TEHNIČKI PARTNER MOIG-A

Slijedom sastanka na Interspill konferenciji održanoj u Londonu od 12. do 16. ožujka 2018., ATRAC se pridružio Mediteranskoj grupi naftne industrije (MOIG) kao tehnički partner.

Uloga ATRAC-a je pružanje tehničke podrške, transfer znanja te jačanje kapaciteta na području pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Više informacija nalazi se u zadnjem izdanju MOIG-ovog newsletter-a.