NEWS & EVENTS

Akcija ”Čisto more i obala 2022”

15. 06. 2022.

Dana 03.06.2022. godine, ATRAC je sudjelovao u tradicionalnoj akciji čišćenja obale ”Čisto more i obala 2022”, na otoku sv. Marko i u uvali Voz na otoku Krku. Akcija je bila organizirana povodom Svjetskog dana zaštite okoliša od strane Primorsko-goranske županije. Uz ATRAC, u njoj su sudjelovali učenici i profesori Pomorske škole Bakar, članovi Županijskog operativnog centra, radnici tvrtke Dezinsekcija d.o.o., ronioci i pripadnici Civilne zaštite Rijeka, a akciju je nadzirala Lučka kapetanija Rijeka.

Ove je godine zaključeno da su ova, kao i one prethodne akcije čišćenja na ovom području bile uspješne, iz razloga što je sve manje otpada koji se uklanja. Dok su članovi ATRAC-a, Pomorske škole Bakar i radnici Dezinsekcije čistili kopneni dio obale, ronioci su uklanjali otpad iz podmorja, a najveći udio otpada koji je bio uklonjen iz mora su zauzele stare automobilske gume. Ova je akcija prenesena široj javnosti putem medija te služi za dizanje svijesti o važnosti čistoće mora, pogotovo na našem području gdje je turizam usko vezan uz more.

Za sigurno zbrinjavanje otpada, pobrinula se riječka tvrtka Dezinsekcija d.o.o.