NEWS & EVENTS

Održana radionica za djecu „Podizanje svijesti učenika o važnosti mora i o tvarima koje ga onečišćuju“

18. 04. 2023.

Dana 13.04.2023. godine održana je radionica za djecu „Podizanje svijesti učenika o važnosti mora i o tvarima koje ga onečišćuju“ u sklopu projekata CASCADE i  FIRESPILL. Radionici su prisustvovali učenici osnovnih i srednjih škola s područja Rijeke koji su dio udruge Centar za kulturu dijaloga u Rijeci. Učenicima je kroz prezentaciju preneseno znanje o važnosti mora i očuvanju bioraznolikosti, invazivnim vrstama, posljedicama onečišćenja morskog okoliša ugljikovodicima i plastikom, kao i o problemima koje takva onečišćenja uzrokuju živim organizmima i na koji način one kruže u ekosustavima. Sudionici su upoznati i sa načinom na koji mogu reagirati u slučaju uočavanja izlivenog ulja u moru, te koje promjene mogu uvesti u svoju svakodnevnicu kako bi pridonijeli očuvanju morskog okoliša.