NEWS & EVENTS

1. KOORDINACIJA ŽUPANIJSKIH OPERATIVNIH CENTARA, KRK, 11. – 12. TRAVNJA 2018.

U dosadašnjim zajedničkim susretima, predstavnici obalnih županija iskazali su potrebu za koordiniranjem i usklađivanjem sustava pripravnosti i reagiranja u svakoj pojedinoj županiji. Slijedom toga ATRAC je organizirao 1. „Koordinaciju za unapređenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“, koja će se, vjerujemo, ubuduće održavati jednom godišnje u nekoj od obalnih županija. Navedenu inicijativu podržalo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, čiji su predstavnici sudjelovali u radu Koordinacije.

Sastanak je okupio članove Županijskih operativnih centara, predstavnike hrvatskih obalnih županija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. Osnovni cilj Koordinacije je prepoznavanje različitosti postojećih županijskih sustava reagiranja, razmjena iskustava raznih ŽOC-eva te definiranja ujednačenih standarda pripravnosti i reagiranja.

Program 1. Koordinacije sadržavao je slijedeće teme:

  • Pojedinačno predstavljanje aktivnosti ŽOC-eva
  • Procjena rizika od iznenadnih onečišćenja
  • Strategije reagiranja na Jadranu
  • Plan intervencija – Stupnjevani sustav reagiranja
  • Morski otpad
  • Postojeća oprema i inventorij opreme
  • Prezentacija Vježbe „ADRIATIC 2018“.

Prema programu te po opširnoj raspravi o navedenim temama, izvučeni su zajednički zaključci Koordinacije koji će biti predloženi nadležnim Ministarstvima na razmatranje.