Dobro došli na internetske stranice Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC.

Naša osnovna zadaća je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, ali i pružanje pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima jadranskih obalnih zemalja ukoliko dođe do onečišćenja… VIŠE

NOVOSTI I DOGAĐANJA

ATRAC u misiji u Siriji

  U drugoj polovici kolovoza ove godine, došlo je do onečišćenja mora na području Sirije. Izvor onečišćenja je bio spremnik u najvećoj sirijskoj rafineriji u gradu Baniyas. Iako je poznata vrsta ulja, a to je teško loživo ulje, izlivena količina je nepoznata. Nadležna...

Sastanak u sklopu projekta CASCADE

  U Ravenni se u periodu od 29.-30.11.2021. godine održao partnerski sastanak EU projekta CASCADE na kojem je sudjelovao i ATRAC. Ovo je bio prvi sastanak održan uživo nakon početka projekta u siječnju prošle godine, iako je zbog sigurnosnih mjera, sastanak bio u...

Table-top vježba u Dubrovniku

  U sklopu projekta FIRESPILL, ATRAC je 24. studenog 2021. godine, u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, organizirao table-top vježbu za članove Županijskog operativnog centra (ŽOC) Dubrovačko-neretvanske županije. Vježba je provedena kao simulacija stvarnog...