Dobro došli na internetske stranice Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC.

Naša osnovna zadaća je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, ali i pružanje pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima jadranskih obalnih zemalja ukoliko dođe do onečišćenja… VIŠE

NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak županijskih lučkih uprava

  ATRAC je 17. ožujka 2023. godine sudjelovao na sastanku Županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije. Sastanak je održan na otoku Rabu, te su osim predstavnika Županijskih lučkih uprava, sudjelovali i predstavnici Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i...

Onečišćenje na području Urinja – Kostrene

  Dana 10. studenog, pozivom građana Rijeke, ATRAC je dobio obavijest o onečišćenju mora na području Urinja, Kostrene. Bez odgode stručno osoblje ATRAC-a otišlo je provjeriti informaciju i procjeniti trenutnu sitaciju. Obalni pojas Kostrene u duljini od 1,5 kilometara...