Dobro došli na internetske stranice Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC.

Naša osnovna zadaća je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, ali i pružanje pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima jadranskih obalnih zemalja ukoliko dođe do onečišćenja… VIŠE

NOVOSTI I DOGAĐANJA

Održana edukacija u Dubrovniku

Dana 24. i 25. travnja 2019. ATRAC je održao edukaciju "Iznenadna onečišćenja mora" u Dubrovniku. Edukaciji su prisustvovali djelatnici Županijske lučke uprave Dubrovnik, Županijske lučne uprave Korčula, Lučke uprave Ploče te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trpanj....

2. Koordinacija obalnih ŽOC-eva

U skladu sa zaključkom s 1. Koordinacije obalnih županija odnosno ŽOC-eva, ATRAC je u suradnji sa Zadarskom županijom organizirao „Drugu koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“. Druga koordinacija...

Edukacija za ŽLU Zadar

ATRAC je 02. travnja 2019. u Zadru održao jednodnevnu edukaciju "Osnove iznenadnih onečišćenja mora" za Županijsku lučku upravu Zadar. Cilj je edukacije operativnom osoblju odgovornom za terenske operacije čišćenja pružiti kompletan pregled raznih dostupnih tehnika za...