Dobro došli na internetske stranice Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC.

Naša osnovna zadaća je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, ali i pružanje pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima jadranskih obalnih zemalja ukoliko dođe do onečišćenja… VIŠE

NOVOSTI I DOGAĐANJA

Održana radionica u Šibeniku

  Dana 18. svibnja 2022. godine, održana je radionica za dionike u sklopu projekta PEPSEA. Radionica je održana u suradnji ATRAC-a i projektnog partnera Šibensko-kninske županije, a sudionici su bili učenici Prometno - tehničke škole Šibenik i predstavnici grada...

4. Koordinacija Županijskih operativnih centara

  ATRAC je četvrtu godinu zaredom okupio Županijske operativne centre (ŽOC-eve) te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) na Koordinaciji obalnih ŽOC-eva. Ovogodišnja Koordinacija održala se u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom u gradu Orebiću od...

Održana posljednja edukacija u sklopu projekta PEPSEA

  Posljednji od pet planiranih treninga u sklopu projekta PEPSEA - Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution, ATRAC je isporučio u Šibeniku od 20. - 21.04.2022. godine. Edukaciji su prisustvovali članovi Županijskog operativnog centra...