Dobro došli na internetske stranice Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC.

Naša osnovna zadaća je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, ali i pružanje pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima jadranskih obalnih zemalja ukoliko dođe do onečišćenja… VIŠE

NOVOSTI I DOGAĐANJA

Suradnja s JVP “Srbijavode”

  Iako je ATRAC-ov fokus do sada bio na onečišćenjima mora, onečišćenja kopnenih voda postaju sve učestalija, te mogu imati potencijalno vrlo ozbiljne posljedice po zdravlje i kvalitetu ljudskih života te gospodarske aktivnosti u zahvaćenom području. Nakon održanog...

Vježba “More 2020” – Zadar

  Dana 23. i 24. rujna 2020. ATRAC je organizirao dvodnevnu radionicu u suradnji sa Županijskim operativnim centrom Zadarske županije koja je uključivala i vježbu na moru. Prvog dana održan je pripremni sastanak za vježbu, spomenuti su najvažniji slučajevi zagađenja...

Projekt FIRESPILL

  U sklopu programa 2014 - 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu FIRESPILL - Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level. Trajanje projekta je 33 mjeseci (01. travnja...