Dobro došli na internetske stranice Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC.

Naša osnovna zadaća je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, ali i pružanje pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima jadranskih obalnih zemalja ukoliko dođe do onečišćenja… VIŠE

NOVOSTI I DOGAĐANJA

Projekt FIRESPILL

  U sklopu programa 2014 - 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu FIRESPILL - Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level. Trajanje projekta je 33 mjeseci (01. travnja...

Projekt CASCADE

  U sklopu programa 2014 – 2020 Interreg V-A Italy – Croatia, ATRAC je započeo rad na strateškom projektu CASCADE (Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management). Trajanje projekta je 36 mjeseci (01. siječnja 2020. –...

Online edukacija u sklopu projekta

  U finalnoj fazi projekta “Management of Marine and Coastline Pollution for increased Safety at Sea and Ports in the line with EU maritime Law and Policy”, financiranog od strane Hrvatske vlade, ATRAC je u suradnji s UNDP Albanija održao jednodnevnu online edukaciju....