Dobro došli na internetske stranice Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC.

Naša osnovna zadaća je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, ali i pružanje pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima jadranskih obalnih zemalja ukoliko dođe do onečišćenja… VIŠE

NOVOSTI I DOGAĐANJA

2. Koordinacija obalnih ŽOC-eva

U skladu sa zaključkom s 1. Koordinacije obalnih županija odnosno ŽOC-eva, ATRAC je u suradnji sa Zadarskom županijom organizirao „Drugu koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“. Druga koordinacija...

Edukacija za ŽLU Zadar

ATRAC je 02. travnja 2019. u Zadru održao jednodnevnu edukaciju "Osnove iznenadnih onečišćenja mora" za Županijsku lučku upravu Zadar. Cilj je edukacije operativnom osoblju odgovornom za terenske operacije čišćenja pružiti kompletan pregled raznih dostupnih tehnika za...

ATRAC prisustvovao 12. sjednici ŽOC-a PGŽ

U srijedu, 13. veljače 2019. godine s početkom u 12,00 sati u zgradi Primorsko-goranske županije u Rijeci, održana je 12. Sjednica Županijskog operativnog centra za provedbu plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-Goranskoj županiji. Na sjednici...