Dobro došli na internetske stranice Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC.

Naša osnovna zadaća je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, ali i pružanje pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima jadranskih obalnih zemalja ukoliko dođe do onečišćenja… VIŠE

NOVOSTI I DOGAĐANJA

Održana vježba u sklopu projekta NAMIRS

  U Trstu je 20. studenog 2023. godine održana vježba u sklopu projekta NAMIRS u kojoj se provjeravala pripravnost službi za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, standardne operativne procedure te suradnja između država Italije, Slovenije i Hrvatske. Također se...

Barcolana Sea Summit

  Na dan 04. listopada 2023. godine, ATRAC je sudjelovao na Barcolana Sea Summit događaju u Trstu. Događaj je bio organiziran kako bi se što je više moguće podigla svijest o važnosti koju more ima za život ljudi, te koliko klimatske promjene utječu na okoliš i kakve...

Prvi tečaj ATRAC-a u Bosni i Hercegovini

  ATRAC je od 12. do 13. rujna 2023. godine održao svoj prvi tečaj na području Bosne i Hercegovine. Tečaj se održao u Zenici, a bio je organiziran sa strane tvrtke Delta Petrol d.o.o. Kakanj, koja je jedina specijalizirana tvrtka u BiH ovlaštena za reagiranje na...